BIO

Dr. Annemarie Neeleman (1980) heeft na haar eigen onderwijsloopbaan in haar professionele loopbaan vrijwel direct het onderwijs weer opgezocht. Eerst als cursuscoördinator bij de Universiteit Leiden, vervolgens als programmamanager Onderwijs bij het Management Studiecentrum en senior adviseur bij een onderwijsadviesbureau.

In de zomer van 2013 maakte zij als onderzoeker de overstap naar Maastricht University. Gefascineerd door de interactie tussen onderwijsonderzoek, -beleid en -praktijk is zij hier in 2014 een promotieonderzoek gestart naar het gebruik van schoolautonomie door schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Haar proefschrift heeft zij in juni 2019 met succes verdedigd. In haar promotieonderzoek bestudeerde Annemarie de beleidsbeslissingen, de achterliggende overwegingen en het gebruik van onderzoek door VO-schoolleiders. Haar eerste artikel uit dit promotieonderzoek is  open access gepubliceerd in het Journal of Educational Change en vindt u hier. De Nederlandstalige samenvatting van haar proefschrift vindt u hier. Annemarie presenteert haar bevindingen regelmatig op nationale en internationale congressen en seminars. Naast haar promotieonderzoek participeerde zij namens Maastricht University in projecten van de Educatieve Agenda Limburg; altijd vanuit de missie om de ervaren kloof tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek te verkleinen.

Sinds het afronden van haar promotieonderzoek werkt Annemarie als beleidsadviseur bij CVO Rotterdam. Op een kennisgedreven wijze probeert zij werkzame principes van de lerende organisatie, onderzoeksmatig werken, professionalisering en leiderschap aan strategische en praktische vraagstukken in het groot Rotterdamse te verbinden. Zij is kwartiermaker van de CVO Academie.

In maart 2023 is Annemarie gestart als lector Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties aan Hogeschool Rotterdam. In haar lectoraat bestudeert zij de facetten van en mechanismen achter onderwijskundig leiderschap – zoals evidence-informed handelen, teacher leadership, teamleren en professionalisering – die stimulerend dan wel voorwaardelijk zijn in de ontwikkeling van scholen. Een cruciale ambitie van het lectoraat is de directe doorwerking van de kennis en inzichten uit praktijkonderzoek naar kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en CVO Rotterdam. Binnen het lectoraat wordt samengewerkt door professionals uit de beide Rotterdamse onderwijsinstellingen.

Als zelfstandig adviseur en onderzoeker ondersteunt Annemarie regelmatig scholen, schoolbesturen, sectororganisaties en overheden op verschillende thema’s. De professionaliteit van leraar en schoolleiding is hierbij altijd uitgangspunt. De afgelopen jaren is zij regelmatig als voorzitter en externe reviewer betrokken geweest bij grootschalige trajecten van zelfevaluatie en collegiale visitatie op zowel school- als bestuursniveau. Daarnaast begeleidt zij een aantal professionele leernetwerken voor schoolleiders en bestuurders. In 2017 heeft zij op uitnodiging van de VO-academie (VO-raad) een leertraject ontwikkeld om de onderzoeksvaardigheden van schoolleiders te vergroten. Wegens grote interesse zijn er inmiddels vier tranches gestart.

Vanuit haar internationale oriëntatie beziet Annemarie internationale trends op kansen en mogelijkheden voor het Nederlandse onderwijs. Zij heeft meerdere internationale studiereizen georganiseerd en spreekt regelmatig op internationale conferenties. Annemarie is (co-)auteur van diverse publicaties in zowel Nederlands als Engels over onderzoeksmatig leidinggeven, collegiale visitatie, Europese identiteit in het onderwijs, doorontwikkeling van het beroepsonderwijs, sturingsinformatie in het onderwijs, de professionaliteit van docenten, en internationale trends met relevantie voor het Nederlandse onderwijs. In 2014 is zij toegetreden tot de redactie van het vakblad SchoolManagement. Vanaf 2018 bekleedde zij de functie van hoofdredacteur. Annemarie heeft zitting in verschillende denktanks en adviesraden, alle met betrekking tot de professionalisering van de onderwijssector, zoals het Expeditieteam Lerarenagenda.

In 2005 heeft Annemarie haar doctoraal Europese Studies behaald aan de Universiteit van Amsterdam, met Spaanse taal- en letterkunde als major en Engelse taal- en letterkunde als minor. Naast een taalcursus Arabisch voor beginners, heeft zij vele collegereeksen, congressen en masterclasses gevolgd op het gebied van onderwijskunde, (onderwijskundig) management, onderwijseconomie en communicatie. Hier vindt u haar complete cv.

Foto’s Justyna van Grootveld

One thought on “BIO

  1. Pingback: BIO | Annemarie Neeleman

Leave a Reply