EXPERTISE

Annemarie adviseert onderwijsinstellingen, branche-organisaties en overheden in het onderwijs. Naast onderzoeks- en adviestrajecten verzorgt zij key-notes, lezingen, workshops en studiereizen en publiceert zij met enige regelmaat over onderstaande thema’s in professionele tijdschriften.

Haar expertisegebieden zijn:

 • Zelfevaluatie & collegiale visitatie
 • Onderzoeksmatig leidinggeven
 • Professionele leernetwerken & ontwikkeling
 • Kwaliteitszorg & opbrengstverbetering
 • Professionalisering docent & management
 • Nederlands onderwijs in internationaal perspectief

In de hoedanigheid van:

 • Adviseur
 • Onderzoeker
 • Coach
 • Programmamaker
 • Keynotespeaker
 • Auteur/redacteur

Annemarie voert deze activiteiten uit vanuit haar eigen adviespraktijk Annemarie Neeleman Onderzoek & Advies. U kunt contact opnemen om de mogelijkheden van een adviestraject te bespreken.

Gefascineerd door de interactie tussen onderwijsonderzoek, -beleid en -praktijk is Annemarie in 2014 een promotieonderzoek gestart naar het gebruik van schoolautonomie door schoolleiders in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek bestudeert zij de beleidsbeslissingen van VO-schoolleiders. Zij analyseert hierbij ook de overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beslissingen en het gebruik van onderzoek in deze overwegingen.

Annemarie presenteert haar bevindingen regelmatig op nationale en internationale congressen en seminars. Haar artikel “The scope of school autonomy in practice: An empirically based classification of school interventions” is reeds gepubliceerd in het Journal of Educational Change (open access). U vindt het artikel hier.

Leave a Reply