EXPERTISE

Dr. Annemarie Neeleman adviseert onderwijsinstellingen, branche-organisaties en overheden in het onderwijs. Naast onderzoeks- en adviestrajecten verzorgt zij key-notes, lezingen, workshops en studiereizen en publiceert zij met enige regelmaat over onderstaande thema’s in professionele tijdschriften.

Haar expertisegebieden zijn:

 • Onderzoeksmatig leiderschap
 • Scholen als lerende organisaties
 • Professionele leernetwerken
 • Kwaliteitszorg & opbrengstverbetering
 • Professionalisering docent & leiderschap
 • Zelfevaluatie & collegiale visitatie
 • Kennisinfrastructuur

In de hoedanigheid van:

 • Adviseur
 • Onderzoeker
 • Coach
 • Programmamaker
 • Keynotespeaker
 • Auteur/redacteur

Annemarie voert deze activiteiten uit vanuit haar eigen adviespraktijk Annemarie Neeleman Onderzoek & Advies. U kunt contact opnemen om de mogelijkheden van een adviestraject te bespreken.

Gefascineerd door de interactie tussen onderwijsonderzoek, -beleid en -praktijk is Annemarie in 2014 een promotieonderzoek gestart naar het gebruik van schoolautonomie door schoolleiders in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek heeft zij de beleidsbeslissingen van VO-schoolleiders bestudeerd. Zij analyseerde hierbij ook de overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beslissingen en het gebruik van onderzoek in deze overwegingen. Haar proefschrift heeft zij succesvol verdedigd in 2019.

Sinds 2023 is Annemarie lector Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties aan Hogeschool Rotterdam. In haar lectoraat bestudeert zij de facetten van en mechanismen achter onderwijskundig leiderschap die stimulerend dan wel voorwaardelijk zijn in de ontwikkeling van scholen. Een cruciale ambitie van het lectoraat is de directe doorwerking van de kennis en inzichten uit praktijkonderzoek naar kwaliteitsverbetering in het onderwijs.

Annemarie presenteert haar bevindingen regelmatig op nationale en internationale congressen en seminars. Ook publiceert zij in zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte contexten. Zo is bijvoorbeeld haar artikel “The scope of school autonomy in practice: An empirically based classification of school interventions” is gepubliceerd in het Journal of Educational Change (open access). U vindt het artikel hier. De Nederlandsetalige samenvatting van haar proefschrift vindt u hier.

Leave a Reply