ONDERZOEK

Promotieonderzoek

Het Nederlandse onderwijsveld is continu op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Het gemiddelde niveau van het Nederlandse onderwijs is – in internationaal perspectief – goed, maar op onderdelen kan het uiteraard altijd beter. Verschillende actoren in zowel praktijk, beleid als onderzoek proberen elk vanuit hun eigen perspectief en expertise bij te dragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs. Gefascineerd door de interactie tussen onderwijsonderzoek, -beleid en -praktijk is Annemarie in 2014 een promotieonderzoek gestart naar het gebruik van schoolautonomie door schoolleiders in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek bestudeert zij de beleidsbeslissingen van VO-schoolleiders. Zij analyseert hierbij ook de overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beslissingen en het gebruik van onderzoek in deze overwegingen.

Annemarie presenteert haar (tussentijdse) bevindingen regelmatig op nationale en internationale congressen en seminars. Haar artikel “The scope of school autonomy in practice: An empirically based classification of school interventions” is reeds gepubliceerd in het Journal of Educational Change (open access). U vindt het artikel hier.

 

Educatieve Agenda Limburg

Na een intensieve dialoog tussen het Limburgse onderwijsveld (PO, VO en MBO), de vier Limburgse kennisinstellingen voor hoger onderwijs en de Provincie Limburg is in 2014 een start gemaakt met de Educatieve Agenda Limburg. De hoofddoelstelling van de Educatieve Agenda Limburg is behoud en uitbouw van goed onderwijs in Limburg. Onderwijs waarin leerlingen zaken leren die goed zijn afgestemd op hun talenten en interesses en op de behoefte vanuit maatschappij en arbeidsmarkt en waarin leerkrachten zich verder kunnen ontplooien. De Educatieve Agenda Limburg wil dit bereiken door middel van een programma dat de dialoog, het samen leren, het ontwikkelen van leerstrategieën en monitoring samenbrengt. Annemarie werkt vanuit haar expertise mee aan verschillende projecten. Meer informatie over de Educatieve Agenda Limburg vindt u hier.

Leave a Reply