PhD

Op 28 juni 2019 heeft Annemarie haar proefschrift “School Autonomy in Practice. School Intervention Decision-Making by Dutch Secondary School Leaders” succesvol verdedigd aan Maastricht University.

De eBookversie (open access) van haar proefschrift vindt u hier.

De PDF-versie van haar proefschrift vindt u hier.

De Nederlandstalige bewerking van haar proefschrift vindt u hier.

De stellingen behorende bij haar proefschrift vindt u hier.

“Annemarie Neeleman promoveert eind juni in Maastricht op haar proefschrift School Autonomy in Practice. School Intervention Decision-Making by Dutch Secondary School Leaders. Tot welke inzichten heeft haar onderzoek geleid en wat kunnen schoolleiders, onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers daarmee?” Lees hier het interview “Beslissen op intuïtie” in SchoolManagement.

“Een van de redenen dat het Nederlandse onderwijs in het buitenland een positieve reputatie heeft, is dat scholen vrij autonoom kunnen opereren. Op vele beleidsterreinen, en in organisaties, leeft de aanname dat decentralisatie van bevoegdheden naar het niveau dat het dichtst bij de uitvoering van de activiteiten ligt, efficiënter is en betere prestaties oplevert. De promotiestudie van Annemarie Neeleman is belangrijk omdat ze deze aannames empirisch heeft getoetst.” Lees hier de volledige boekbespreking van het proefschrift in De Nieuwe Meso.

Persbericht:

In internationaal perspectief hebben Nederlandse scholen heel veel autonomie. Uit dit proefschrift blijkt dat schoolleiders in het voortgezet onderwijs schoolautonomie voornamelijk gebruiken voor interventies op het vlak van onderwijs en professionalisering. Hun interventiekeuzes zijn veelal gebaseerd op tacit knowledge, intuïtie en persoonlijke drijfveren. Onderzoeksgebruik is eerder uitzondering dan regel. Hun persoonlijke drijfveren zijn sterk verbonden met schoolvisies en getuigen van een waardegedreven, holistische en mensgerichte oriëntatie. Interventiekeuzes worden hoofdzakelijk gemotiveerd door pedagogische ambities of overwegingen die samenhangen met de gevolgen van vrije schoolkeuze. Het verhogen van cognitieve leeropbrengsten is geen wezenlijke drijfveer.

Leave a Reply